برنامه بازاریابی
۲۰ فروردین

نوشتن برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن

شما برای رشد و توسعه کسب و کارتان نیاز به برنامه بازاریابی ( مارکتینگ پلن) دارید. یک برنامه بازاریابی ( مارکتینگ پلن) درست و دقیق همه چیز را برای‌تان شناسایی می‌کند؛ از شناسایی مشتریان هدف شما تا اینکه چطور می‌خواهید به آن‌ها دسترسی یابید و چگونه مشتریان‌تان را حفظ کنید که به صورت متداوم از […]

تحلیل رقبا
۲۷ بهمن

تحلیل رقبا در طرح کسب و کار

آنچه با مطالعه تحلیل رقبا در طرح کسب و کار فرامی‌گیرید: علت و اهمیت تحلیل رقبا سوالات اساسی برای تحلیل رقبا آشنایی با ماتریس CPM برای مقایسه رقبا تکمیل بخش تحلیل رقبا به کمک شما مخاطب محترم کسب و کار، محوریت این نوشتار در ارتباط با بخش تحلیل رقبا در نگارش طرح کسب و کار […]