برنامه بازاریابی
۲۰ فروردین

نوشتن برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن

شما برای رشد و توسعه کسب و کارتان نیاز به برنامه بازاریابی ( مارکتینگ پلن) دارید. یک برنامه بازاریابی ( مارکتینگ پلن) درست و دقیق همه چیز را برای‌تان شناسایی می‌کند؛ از شناسایی مشتریان هدف شما تا اینکه چطور می‌خواهید به آن‌ها دسترسی یابید و چگونه مشتریان‌تان را حفظ کنید که به صورت متداوم از […]