طرح کسب و کار و موارد غیر قابل چشم پوشی
۰۴ دی

طرح کسب و کار و ۱۰ مورد غیر قابل چشم پوشی

طرح کسب و کار و موارد غیر قابل چشم پوشی از آخرین مراحل برای ارزیابی طرح است. ایده‌های زیادی وجود دارد که به نظر موفق می‌رسند اما محدودیتی به نام توان اجرا از موفقیت‌ چنین برنامه‌ها و کسب و کارهایی جلوگیری می‌کنند. از طرفی طرح کسب و کار می تواند تفاوت بین یک ایده و یک […]