طرح کسب و کار
۱۶ بهمن

طرح کسب و کار چیست | انواع و اجزای آن

تصوری که الزاما درست نیست: طرح کسب و کار یک سند طولانی و بسیار با جزئیات است که از الف تا ی کسب و کار مدنظر شما را مکتوب میکند. در واقع فضای کسب و کار به قدری مبهم و غیر قابل پیشبینی است که به جز موارد خاص و معدود، امکان پیشبینی تمام و کمال […]

طرح تجاری
۱۱ بهمن

هفت نکته کلیدی قبل از نوشتن طرح کسب و کار (طرح تجاری)

طرح کسب و کار یا طرح تجاری، اساس هر کسب و کار است. طرح کسب و کار برای کسب موفقیت در سازمان، برنامه‌ریزی هوشمندانه و برای ترغیب  سرمایه گذاران ضروری است. اما، یک طرح تجاری کسب و کار چگونه نوشته می‌شود؟ بسیاری از فعالان حوزه کسب و کار، بررسی موارد زیر را در طرح کسب […]

طرح کسب و کار و موارد غیر قابل چشم پوشی
۰۴ دی

طرح کسب و کار و ۱۰ مورد غیر قابل چشم پوشی

طرح کسب و کار و موارد غیر قابل چشم پوشی از آخرین مراحل برای ارزیابی طرح است. ایده‌های زیادی وجود دارد که به نظر موفق می‌رسند اما محدودیتی به نام توان اجرا از موفقیت‌ چنین برنامه‌ها و کسب و کارهایی جلوگیری می‌کنند. از طرفی طرح کسب و کار می تواند تفاوت بین یک ایده و یک […]